Όροι έκδοσης Τιμολογίου

Για την έκδοση τιμολογίου βάση ΠΟΛ 1150, Άρθρο 39Α θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

Θα πρέπει να στείλετε το σύνολο των εγγράφων με email στο info@savethequeen.gr

  1. Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το Taxis (Στοιχεία μητρώου επιχείρησης) με ημερομηνία εκτύπωσης την ίδια ή την προηγούμενη της παραγγελίας.
  2. Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το Taxis ( Στοιχεία μητρώου νομικού ή φυσικού προσώπου) με ημερομηνία εκτύπωσης την ίδια ή την προηγούμενη της παραγγελίας.
  3. Επικυρωμένο έγγραφο τραπέζης που αποδεικνύει ότι ο λογαριασμός είναι εταιρικός και ανήκει στο ίδιο ΑΦΜ, ή εναλλακτικά εκτύπωση από το Taxis με τους βεβαιωμένους λογαριασμούς της επιχείρησης με ημερομηνία εκτύπωσης την ίδια ή την προηγούμενη της παραγγελίας.
  4. Ταυτότητα.
  5. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από αστυνομία. (Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο).

Στη συνέχεια η εταιρεία μας πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους για την ορθότητα και την διασταύρωση των στοιχείων που μας δίνονται και ενημερώνεστε εκ νέου σε 5-10 εργάσιμες ημέρες για το τελικό ποσό κατάθεσης.

Με την ολοκλήρωση του έλεγχου θα σας σταλεί ο κωδικός για να προχωρήσετε στην παραγγελία σας .

Η πληρωμή τιμολογίων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω μεταφοράς από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Με την ολοκλήρωση του εμβάσματος στέλνετε το καταθετήριο μέσω email στο info@savethequeen.gr

Σε κάθε περίπτωση το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.